Quest List [ เรฟีน่า ]

การเดิมพันที่อันตราย

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 60

EXP Reward

380,000

Item Reward

10 x รีไวต้า IV

Objective

การล้างแค้นด้วยตุ๊กตา

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 55

EXP Reward

337,000

Objective

หยิ่งในความรวย

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 50

EXP Reward

297,000

Item Reward

N/A

Objective

การฝึกคนรับใช้? lv45

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 45

EXP Reward

78,000

Objective

ความรู้เวทมนตร์เพียงผิวเผิน

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 40

EXP Reward

89,600

Item Reward

1 x รีไวต้า III

Objective

อัญมณีสีแดงฉาน

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 28

EXP Reward

60,000

Objective

เขามังกรกับการลงโทษ

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 24

EXP Reward

9,000

Item Reward

1 x เบลดยาว

Objective

หลักฐานแห่งความกล้า

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 20

EXP Reward

10,100

Objective

อัญมณีในซากปรักหักพัง

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 16

EXP Reward

1,440

Objective

รวมรวมของต่างๆในวัด

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 12

EXP Reward

15,600

Objective

วัตถุดิบกระดาษบุผนัง

[NPC: เรฟีน่า]


Type

Side Quest

Requirement

Level 8

EXP Reward

240

Objective